Menu
iGOinfo

iGOinfo

Wybory sołtysa w Szczurach

 

Kolejnym punktem na mapie wyborczej gminy Ostrów Wlkp. były Szczury, gdzie w dniu 09 marca 2015 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze z pracy sołtysa i rady sołeckiej. Można powiedzieć, że niespodzianki nie było, sołtysem została kolejna kobieta.

W sali wiejskiej w Szczurach w obecności 58 uczestników zebrania wiejskiego wybrano nowe władze wioski. Przewodniczącym zebrania wybrano Feliksa Andrzejaka. Ustępująca sołtys zdała relację z prac sołectwa Szczury, gdzie podczas czterech lat działalności udało się m.in. zorganizować dożynki gminne, czy stworzyć salkę wiejską. Warto wspomnieć o podziękowaniu złożonym przez radnego Feliksa Andrzejaka na ręce Bernadetty Jaszczyk za wieloletnie pełnienie funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej w Szczurach. Na sołtysa zgłoszono dwie kandydatury obecnej sołtys Urszuli Gwóźdź i Adriana Wojciechowskiego. Sołtysem została Urszula Gwóźdź, której w zarządzaniu będzie pomagać rada sołecka złożona z Romana Bonio, Natalii Bonio, Małgorzaty Dolskiej, Zbigniewa Kaczmarka, Krzysztofa Kalety, Teodozji Krasińskiej, Stanisława Lisa, Henryka Michalczaka, Jolanty Stodolnej, Wiesława Stodolnego, Barbary Troszczyńskiej. Na zebraniu gościł również Z-ca przewodniczącego Raady Gminy Henryk Kwiecień i w-ce Wójt Antoni Hadryś oraz radny powiatowy Dariusz Pryczak

(DarP)

Subskrybuj to źródło RSS

Kultura

Szkoły

Lokalne Info

Media w Ostrowie

Parafie

Znajdz nas