Menu

Jednogłośne absolutorium dla wójta

Jednogłośne absolutorium dla wójta

Jednogłośne absolutorium dla wójta gminy Ostrów Wielkopolski Piotra Kuroszczyka. Radni bardzo dobrze ocenili pracę wójta oraz wykonanie budżetu za 2018 rok. Za udzieleniem absolutorium głosowali wszyscy obecni na sesji radni. W sumie 14 osób.

„Ubiegłoroczny budżet dowodzi, że z ogromną dbałością i rozwagą wykonujemy podjęte uchwały. Komisja Rewizyjna z wielką dokładnością przyjrzała się budżetowi za 2018 rok. Prześledziliśmy każdy dział. Nie mamy zastrzeżeń. Gospodarka finansowa prowadzona była prawidłowo, stąd ocena pozytywna.” – mówi radna Ewa Mierzwicka, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Protokół z kontroli wykonania budżetu to kilkunastostronicowy dokument, który szczegółowo opisuje wydatkowanie pieniędzy z budżetu gminy Ostrów Wielkopolski za ubiegły rok. Pozytywną opinię wydały wszystkie komisje Rady Gminy oraz Regionalna Izba Obrachunkowa.

Warto podkreślić, że radni gminy Ostrów Wielkopolski na wniosek wójta Piotra Kuroszczyka w ubiegłym roku wprowadzili innowacyjny na skalę kraju program skierowany dla kobiet w ciąży "Dobry Początek”. Wprowadzona także została Karta Dużej Rodziny dla rodzin wielodzietnych z terenu gminy Ostrów Wielkopolski, dzięki której można skorzystać z wielu atrakcyjnych zniżek m.in.: z ostrowskich instytucji kulturalno – sportowo – artystycznych. Kolejny rok mieszkańcy gminy mogli skorzystać z dopłat do wymiany pieców z węglowych na ekologiczny oraz budowy przydomowych oczyszczalni. W 2018 roku nie wzrósł podatek od nieruchomości, opłaty za wodę i ścieki.

- To wszystko przekłada się na mniejsze wpływy środków finansowych do budżetu, mimo to samorząd nie przestaje inwestować i rozwijać gminy, wręcz przeciwnie. Tylko w ubiegłym roku na inwestycje przeznaczono prawie 15 milionów złotych. Blisko 5 milionów złotych pochłonęły drogi i transport, pół miliona zł. Gmina przekazała na drogi powiatowe. W sumie w ubiegłym roku zrealizowano 18 inwestycji drogowych. Kolejne ważne inwestycje to te związane z termomodernizacją budynków gminnych: Szkoły Podstawowej w Lamkach i Szczurach oraz Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej w Ostrowie Wielkopolskim. – wylicza wójt gminy Piotr Kuroszczyk.

Na tym jednak nie koniec. Kolejne ponad dwa miliony złotych przeznaczono na jednostki OSP, w tym pół miliona złotych na budowę nowej strażnicy w Wysocku Wielkim. Kolejne trzy miliony 200 tysięcy złotych to wydatki w oświatę. Wybudowano nowe linie oświetleniowe uliczne m.in.: w Smardowskich Olendrach. Ponad dwa mln 700 tys. złotych zainwestowano w świetlice wiejskie oraz termomodernizację filii GOK oraz gminnej biblioteki w Gorzycach Wielkich. Gmina w roku 2018 rozpoczęła ważne inwestycje przy współfinansowaniu środków europejskich. Udało się pozyskać ponad 1 mln 800 tys. złotych.

- To był bardzo ambitny i pracowity rok. Udało się zrealizować wiele ważnych inwestycji. Nie spoczywamy jednak na laurach. Pracujemy cały czas ambitnie dla naszych mieszkańców. Chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim, którzy pracowali nad wykonaniem budżetu za 2018 rok, począwszy od radnych, poprzez sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, wiele rzeczy zadań realizowanych było w szkołach. Były to wówczas trudne chwile dla kadry i uczniów. Dziękuje Państwu za wyrozumiałość podczas remontów. Dziękuje także mieszkańcom, którzy w jakikolwiek sposób angażowali się w prace w swoich miejscowościach. Ich uwagi i sugestie zawsze są bardzo cenne. Dziękuje także pracownikom urzędu, którzy czuwają nad przebiegiem inwestycji, by wszystko szło zgodnie z planem. To był trudny rok, ale dziś z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że bardzo udany i owocny dla naszej gminy. Mogę Państwu już dziś powiedzieć, że nie zwalniamy tempa, kolejne inwestycje mnożą następne zadania. – mówił wójt gminy Piotr Kuroszczyk.

Za udzieleniem absolutorium głosowali wszyscy obecni na sesji radni. W sumie 14 osób. Wójt gminy Piotr Kuroszczyk odebrał podczas sesji życzenia i gratulacje od radnych, sołtysów, nauczycieli oraz zaproszonych gości. W podziękowaniu za otrzymane absolutorium na wszystkich gości czekał tort, którym częstował oczywiście Piotr Kuroszczyk.

- Gratuluję wójtowi gminy Piotrowi Kuroszczykowi realizacji tak ambitnego budżetu. Zadania, które są przygotowywane do realizacji zawsze są bardzo dokładnie kalkulowane, nie są przeszacowane, dzięki temu można bardzo dokładnie zaplanować wiele inwestycji, mowa tu szczególnie o termomodernizacji, przebudowie lub remontach istniejących obiektów. Gdyby ten budżet był tylko i wyłącznie wpisany w ramy planów, bez późniejszych modyfikacji i szybkiej reakcji wójta gminy, to zapewniam Państwa, że poziom inwestycji, które prowadziliśmy byłby znacznie mniejszy. Nie sposób w tym miejscu pominąć ogromnej roli i zasługi w wykonaniu budżetu skarbnik gminy Barbary Jurek, która bardzo skrupulatnie czuwa nad gminnymi finansami. Jest to naprawdę trudna i odpowiedzialna praca. – mówił Piotr Śniegowski, przewodniczący Rady Gminy Ostrów Wielkopolski.

W 2018 roku do gminnego budżetu wpłynęło nieco ponad 76 mln złotych, wydatki z kolei wyniosły 83 mln 733 tys. złotych. Przychody wyniosły prawie 14 mln złotych. Rozchody zamknęły się w kwocie 3 mln złotych. Zobowiązania gminy na koniec 2018 roku to kwota 24 mln 595 tys. złotych, z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowania obligacji.

Źródło: https://www.ostrowwielkopolski.pl/asp/pl_start.asp?xtyp=14&xmenu=286&sub=284&menu=9&dzialy=9&typ=13&akcja=artykul&artykul=2987

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Powrót na górę

Kultura

Szkoły

Lokalne Info

Media w Ostrowie

Parafie

Znajdz nas