• 18 stycznia 2022

Jubileusz 85- lecia i 25-lecia reaktywacji chóru w Gorzycach Wielkich

14 listopada w parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa odbyła się msza jubileuszowa, 85-lecie powstania chóru oraz 25-lecie reaktywacji chóru.

Podczas niedzielnego spotkania zebrały się władze oraz zaprzyjaźnione delegacje. Chór od przybyłych gości otrzymał wiele gratulacji i życzeń. Zebrani uczcili minutą ciszy pamięć byłego dyrygenta Stanisława Furmanka. Przybyli miło spędzili niedzielne popołudnie.

Chór kościelny pod wezwaniem św. Cecylii w Gorzycach Wielkich rozpoczął swą działalność jeszcze przed powstaniem parafii. W 1935 zapadła decyzja o utworzeniu w Gorzycach Wielkich parafii, proboszcz ostrowskiej Fary ks. kanonik Leon Płotka wystąpił z inicjatywą utworzenia chóru kościelnego. Na początku naukę śpiewu i dyrygenturę prowadził  Stanisław Mrula, organista zamieszkały w Przygodzicach. Próby chóru odbywały się w prywatnych mieszkaniach m.in. u państwa Marciniaków i Sibernych. Pierwszy oficjalny występ chóru odbył się na inauguracji parafii i wprowadzeniu ks. proboszcza Teodora Korcza. Chór wówczas liczył 50 osób. Po przejściu na emeryturę organisty, a zarazem dyrygenta Antoniego Kościuszko chór zaczął się rozpadać. Dopiero w 1996 roku chór wznowił swoją działalność jak dwugłosowy żeński . Inicjatorem był emerytowany nauczyciel muzyki śp. Stanisław Furmanek. Dwa lata później chór zadebiutował jako czterogłosowy chór mieszany. Od tego czasu zespół śpiewaków zaczął rozwijać się liczebnie jak i programowo. W 2000 roku chór przejął nazwę „Radość”. Funkcję dyrygenta od 2021 roku pełni nauczyciel muzyki Marcin Nowak, prezesem zespołu jest pan Marian Dolata. Na dzień dzisiejszy chór liczy 30 śpiewaków.

Informator gminy składa serdeczne życzenia na kolejne lata.

Edyta Denkowska

Read Previous

Warsztaty w bibliotece

Read Next

SPOTKANIA INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Leave a Reply