• 18 stycznia 2022

Patriotyczne śpiewanie

Społeczność parafii w Górznie już piąty raz spotkała się dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Niedzielny wieczór zgromadził osoby, które pieśnią i muzyką dały wyraz swego patriotyzmu i pamięci wobec tych, którym zawdzięczamy wolność i niepodległość.

Na sali wiejskiej w Biniewie, 28 listopada kolejny raz odbył się Wieczór Pieśni Patriotycznych. Organizatorem uroczystości był proboszcz górzeńskiej parafii, ksiądz Arkadiusz Wysota oraz rada parafialna, natomiast gospodarzem uroczystości sołtys wsi Biniew Krzysztof Dycfeld oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Biniewie, Górznie i Górzenku.

Wszystkich zebranych powitał radny gminy Michał Szymoniak, który prowadził spotkanie. Obecnych przywitał również ksiądz Arkadiusz Wysota. – Pamięć o ojczyźnie i uczenie się patriotyzmu to nie tylko czas listopada, to całe nasze życie. Przez takie spotkania chcemy wrócić do tych wydarzeń, wartości, które wybrzmiewają w pięknych pieśniach patriotycznych. Chcemy zatrzymać się przy głównych myślach, słowach oraz przesłaniach, które niosą te pieśni.

Podczas spotkania wspólnie śpiewano polskie pieśni patriotyczne i wojskowe, między innymi hymn Królestwa Polskiego „Boże coś Polskę”, „Krakowiak Kościuszki”, „Wojenko, wojenko”, „Rota” czy „Warszawianka”.  Każda z nich poprzedzona była wprowadzeniem, podczas którego przedstawiony został opis utworu wraz z jego interpretacją i kontekstem historycznym. Oprawę muzyczną zapewnili Emilia oraz Krzysztof Popłonek.

Spotkanie uświetnił swym wystąpieniem sekretarz gminy Ostrów Wielkopolski Dariusz Pryczak krótkim historycznym wykładem o niepodległości Polski. Docenił pomysł oraz inicjatywę koncertu.  – Jesteście grupą, która w naszej gminie najdłużej przekazuje tradycje uczczenia patriotyzmu w formie pieśni. Niepodległość czy tożsamość narodowa to trudne słowa, żyjemy dzisiaj w czasach, które są bardzo trudne. Jesteście wybitnym wzorcem i świadectwem tego, że można niepodległość przekazywać.

Na zakończenie spotkania można było skosztować ciasta i wypieki przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich wsi wchodzących w skład parafii.

Małgorzata Szyszka

Read Previous

ERASMUS PLUS DLA GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI W BERLINIE

Read Next

DROGA, KTÓRA ŁĄCZY GMINY I LUDZI

Leave a Reply