• 3 sierpnia 2020

Pożyczki dla organizacji pozarządowych

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że z związku z COVID-19 na wsparcia z tarczy antykryzysowej mogą otrzymać także organizacje pozarządowe.

Zgodnie z art. 15 zzda ust 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. poz. 374 ze zm.), od dnia 26 czerwca 2020 r. statutowe organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa o którym mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadziły działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. oraz ich przychód w poprzednim roku bilansowym nie przekroczył 100 000 zł, mogą wnioskować
o umarzalną pożyczkę.

Pożyczka podlega umorzeniu pod warunkiem, że Pożyczkobiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia, będzie prowadził działalność gospodarczą lub statutową.

Kwota wnioskowanej pożyczki może wynieść 10% przychodu osiągniętego w 2019r., nie więcej jednak niż 5000 zł.

Przesłanki określone dla organizacji pozarządowych spełniają między innymi:

  • ·       Stowarzyszenia
  • ·       Fundacje
  • ·       Kluby sportowe
  • ·       Ochotnicze Straże Pożarne
  • ·       Koła Gospodyń Wiejskich
  • ·       Koła myśliwskie
  • ·       Koła łowieckie
  •         Parafie

źródło: powiat-ostrowski.pl

Edyta Denkowska

Read Previous

Legimi w Twojej bibliotece

Read Next

WYSOCKO WIELKIE WYPIĘKNIEJE

Leave a Reply