• 3 sierpnia 2020

Co w PUK-u piszczy.

Woda jest bezcennym skarbem, który dostarczany jest do naszych domów przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Gorzycach Wielkich. O najważniejszych problemach i planach na zbliżający się rok opowiedział Informatorowi prezes Marcin Siudziński.

Rok 2019 roku dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. był rokiem bardzo trudnym z uwagi na panujące upały i susze. Brak opadów, doprowadził do  zwiększenia poboru wody, a co za tym idzie spadkiem poziomu wody w ujęciach.  W roku 2019 wyprodukowano porównywalną ilość wody do roku poprzedniego, kupowano również wodę hurtowo, aby zapewnić dostawę wody w okresach największego zapotrzebowania. Łączna produkcja wody w 2019 roku wyniosła około 900 tyś. m3.

Marcin Siudziński – prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Gorzycach Wielkich

 

Wzrost zapotrzebowania na wodę na terenie naszej gminy wynika ciągłej tendencji wzrostowej liczby osiedlających się mieszkańców. Do najszybciej rozwijających się miejscowości należą Gorzyce Wielkie (2527 mieszkańców), Lewków wraz Lewkowem Osiedle (1432), Topola Mała (1159), Wtórek (1436), Wysocko Wielkie (1011), Czekanów (939) oraz Zacharzew (645). Gmina Ostrów Wielkopolski okalająca miasto Ostrów Wielkopolski jest doskonałym miejscem na osiedlenie się, co jest widoczne w przytoczonych wyżej danych.

– Z roku na rok notujemy wzrost zapotrzebowania i liczbę wybudowanych przyłączy wodociągowych
a także kanalizacyjnych. W 2019 roku wpłynęło do przedsiębiorstwa 459 wniosków o wydanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Przedsiębiorstwo wykonało ponad 170 przyłączy wodociągowych co jest o 60 przyłączy więcej niż w roku ubiegłym – mówi prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Marcin Siudziński.

Zbiornik wody uzdatnionej o pojemności 150 m w Świeligowie

– Szybki napływ ludności prowadzi jednocześnie do zwiększenia zapotrzebowania na wodę – powstające nowe osiedla, tereny inwestycyjne oraz rosnące wymagania istniejących klientów wymagają na PUK-u nowych rozwiązań – twierdzi prezes – W ogrodach pojawiają się automatyczne systemy nawadniania, zauważamy również coraz większą ilość basenów, zapotrzebowanie rośnie. , Przedsiębiorstwo rozpoczęło dwie inwestycje, które mają na celu sprostanie zapotrzebowaniu klientów. Pierwszą inwestycją – podobnie jak w roku 2018 – jest budowa kolejnej studni głębinowej w miejscowości Czekanów. Studnia ma zapewnić produkcję wody na poziomie 20 m3/h. Obie studnie wyprodukują 40 m3/h więc w ciągu doby, uzyskamy około 900 m3 wody. Taka ilość wody powinna wystarczyć w okresach największego zapotrzebowania – kontynuuje Marcin Siudziński

To nie jedyna inwestycja, która jest planowana przez PUK, drugim przedsięwzięciem jest rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Świeligów. –  Prace rozpoczęły się już w latach 2016 -2017  – zmodernizowano system uzdatniania wody, zamontowano dodatkowe filtry, zmodernizowano budynek stacji. W roku ubiegłym wybudowano zewnętrzny zbiornik wody uzdatnionej o pojemności 150 m3. Poza tym zmodernizowano również system pracy stacji z jednostopniowego na dwustopniowy. W związku z tymi pracami zwiększyły się możliwości produkcyjne całego obiektu. Zewnętrzny zbiornik wody ma na celu zapewnienie dostawy wody w okresie największych rozbiorów – twierdzi Marcin Siudziński. Inwestycja w Świeligowie ma również zabezpieczyć w zasoby wody Gorzyce Wielkie, które w okresie letnim odcięte są od wody. Taki stan jest wynikiem braku możliwości rozbudowy obecnej stacji uzdatniania wody w Gorzycach Wielkich, a na budowę nowej nie ma wystarczających środków pieniężnych.

Zestaw pompowy ze stacji uzdatniania wody w Świeligowie

Plany Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych na rok 2020 są bardzo ambitne. – Chcemy dokończyć inwestycję w Czekanowie, gdzie budujemy nowe studnie. W planach mamy również rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zacharzewie i Gorzycach Wielkich. W związku z niedoborami wody w Wysocku Wielkim w roku 2019, chcemy podjąć kroki przy współpracy w WODKAN Ostrów o połączeniu sieci wodociągowej zasilającej Wysocko Wielkie. Myślimy o zakupie samochodu WUKO przeznaczonego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków, który to pojazd ułatwiłby pracę, ale i obniżył koszty usług, na które obecnie PUK ponosi znaczne wydatki – wymienia prezes Marcin Siudziński

Przedsiębiorstwo wykonywało i będzie dalej realizować również inne prace zlecone przez gminę. Były to prace remontowe i porządkowe, bieżące utrzymanie dróg, remonty szkół i dróg gminnych, montaż znaków, rozstawianie namiotu podczas imprez.

Dariusz Pryczak

Redaktor

Read Previous

Słoneczna witamina D3

Read Next

Święto Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej w Daniszynie

Leave a Reply