DOROCZNE SPOTKANIE SOŁTYSÓW

Sołtysi z Gminy Ostrów Wielkopolski zebrali się na dorocznym spotkaniu sprawozdawczym w Świeligowie. Podsumowano dotychczasową pracę i poinformowano o bieżących wyzwaniach.

Gospodarzem zebrania był prezes stowarzyszenia sołtysów Wiesław Janoś, który powitał gości i uczestników.

Obecny na spotkaniu wójt Piotr Kuroszczyk miał dobre wiadomości dla zebranych, gdyż poinformował o podniesieniu diety dla sołtysów do 600 złotych. Wójt poinformował także o obowiązujących od początku 2022 roku nowych zasadach odbioru i segregacji odpadów komunalnych. Najważniejszą zmianą jest konieczność posiadania własnego kubła na popiół.

Przewodniczący rady gminy Piotr Śniegocki złożył sołtysom życzenia od wszystkich gminnych radnych.

Sekretarz gminy Dariusz Pryczak zachęcał do korzystania z gminnej wersji aplikacji Blisko, która pozwala na błyskawiczne przezywanie ważnych komunikatów do dużej liczby osób. Sekretarz poinformował także o nowych zasadach korzystania z sal wiejskich. Między innymi, konieczne będzie teraz bezpośrednie podpisanie umowy z opiekunem sali.

Sprawozdanie z rocznej działalności rad sołeckich złożył Wiesław Janoś. Wymienił przy tym, że delegacje sołtysów brały udział w rożnych oficjalnych uroczystościach. W lutym zorganizowano wycieczkę dla sołtysów i członków rad sołeckich do Zakopanego. Delegacja sołtysów z Gminy Ostrów Wielkopolski wzięła również udział w tradycyjnej pielgrzymce sołtysów do Jasnej Góry.

Prezes Janoś wspomniał też o swoim udziale w krajowym zjeździe sołtysów.

Uczestnicy powitali również w swoim gronie nowego sołtysa, Ryszarda Drozdowskiego z Lewkowca.

Edyta Denkowska

Read Previous

GMINNE KOLĘDOWANIE W LEWKOWIE

Read Next

JEDNOGŁOŚNY BUDŻET NA TRUDNY ROK 2022

Leave a Reply