Umowa na przebudowę drogi gminnej Czekanów – Karski podpisana!

Urząd ogłosi przetarg na inwestycje. Samorząd na zadanie otrzymał 3 mln 800 tys. złotych! – To największa w historii samorządu dotacja zewnętrzna i najwyższe dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. – podkreśla z-ca wójta Antoni Hadryś. Dokument podpisali wczoraj (07.11) w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu: wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska, z-ca wójta Antoni Hadryś oraz skarbnik gminy Barbara Jurek. Gmina otrzymała maksymalne wsparcie finansowe, to aż 80% wartości całej inwestycji. Ta wyceniona została na 4 mln 740 tys. złotych. Pieniądze pochodzą z rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina Ostrów Wielkopolski znalazła się na rekordowo wysokim, bo 4. miejscu, na 131 wniosków.

Gmina prace nad projektem rozpoczęła już w 2016 roku. W 2017 roku zlecono wykonanie dokumentacji „Budowa ciągu rowerowo-pieszego Czekanów – Karski z modernizacją drogi gminnej – Poprawa Bezpieczeństwa Komunikacyjnego”. Wówczas samorząd zamierzał ubiegać się o dofinansowanie projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Ostatecznie jednak wniosku nie złożono. Powód? Z tego samego programu ubiegano się wówczas o budowę ścieżki rowerowej Piaski Szczygliczka – Karski – Kołątajew – Lewków – Michałków. By nie konkurować o środki, Gmina Ostrów Wielkopolski nie złożyła projektu, zdając sobie sprawę, że również budowa ścieżki rowerowej na tak długim odcinku jest priorytetowa dla samorządu.

W tym roku już nic nie stało na przeszkodzie by ubiegać się o dofinansowanie przebudowy drogi w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w Urzędzie Wojewódzkim, tłumaczy Antoni Hadryś, z-ca wójta Gminy Ostrów Wielkopolski.

– To bardzo ważna droga, łącząca DK nr 25. W razie jakichkolwiek utrudnień komunikacyjnych na wjeździe do miasta Ostrowa Wielkopolskiego, ruch kierowany jest właśnie przez Karski – Czekanów. – tłumaczy Antoni Hadryś.

Chodzi dokładnie o ulicę Środkową w Karskach oraz ulicę Strażacką w Czekanowie. Droga zostanie całkowicie przebudowana i poszerzona. Na całej długości powstanie też bezpieczny ciąg pieszo-rowerowy, a w terenie zabudowanym chodnik będzie po obu stronach jezdni. W sumie to odcinek dwóch kilometrów 212 metrów i 9 centymetrów.

– Wszelkie niezbędne dokumenty do ogłoszenia przetargu są już gotowe, czekaliśmy tylko na podpisanie umowy. Ta jest już w naszych rękach, dlatego już dziś ogłaszamy przetarg. Inwestycja zgodnie z regulaminem i wytycznymi urzędu wojewódzkiego musi zakończyć się w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą prac. – tłumaczy z-ca wójta gminy Ostrów Wielkopolski Antoni Hadryś. Wszystko wskazuje zatem na to, że przebudowa drogi Czekanów – Karski rozpocznie się jesienią tego roku a zakończy w przyszłym roku. Podczas oficjalnego spotkania, wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska, podkreślała profesjonalne przygotowanie wniosku przez Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski. Słowa uznania i gratulacje płynęły na ręce obecnego na spotkaniu z-cy wójta Antoniego Hadrysia. Tak dobrze przygotowany projekt zaowocował przyznaniem najwyższego dofinansowania, w ramach tegorocznej edycji rządowego programu FDS. Na 26 samorządów z Wielkopolski, to właśnie Gmina Ostrów Wielkopolski znalazła się w ścisłej czołówce beneficjentów.

– Fundusz Dróg Samorządowych realnie zmienia drogową rzeczywistość w Wielkopolsce – mówiła wicewojewoda Aneta Niestrawska, która zwróciła także uwagę na aspekt strategiczny pod kątem spójności transportowej mapy drogowej kraju.

Gratulacje oraz okolicznościowe czeki przekazała samorządowcom, wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska wspólnie z poseł elektem IX kadencji Sejmu RP Katarzyną Sójką.

Redaktor

Read Previous

20 LAT SOŁECKIEGO STOWARZYSZENIA

Read Next

Patriotyczna uroczystość w Wysocku Wielkim

Leave a Reply