• 11 sierpnia 2022

WIĘCEJ CZASU NA GRANTY PPGR

Gminy biorące udział w programie Granty PPGR będą mogły wnioskować o przesunięcie terminu dostarczenia zweryfikowanych dokumentów do Centrum Projektów Cyfrowa Polska. Dzięki temu, uczestnicy tego cieszącego się ogromnym zainteresowaniem programu będą mieli więcej czasu na dostarczenie niezbędnych dokumentów.

Program Granty PPGR spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. Praktycznie wszystkie uprawnione gminy złożyły wnioski. Jego celem jest wyposażenie w komputery z dostępem do internetu dzieci zamieszkałych w gminach popegeerowskich, których rodzice, dziadkowie lub pradziadkowie byli zatrudnieni w PGR-ach.

Na realizację programu przewidziano 80 mln zł, z założeniem, że kwota ta powinna wystarczyć na zakup ok. 20 tys. komputerów. Tymczasem okazało się, że ogółem spłynęło 2090 wniosków od gmin, na łączną kwotę ponad 900. mln złotych.

Gmina Ostrów Wielkopolski również bierze udział w programie, przyjmując 206 oświadczeń od osób zainteresowanych, na łączną kwotę 721 tys. zł.

Nabór wniosków do programu Granty PPGR zakończył się 5 listopada br. 17 listopada większość gmin, które złożyły wnioski w konkursie, otrzymała polecenie weryfikacji danych zawartych w oświadczeniach mieszkańców chcących skorzystać z programu – pomimo tego, że pierwotnie w dokumentacji konkursowej nie przewidziano takiego obowiązku.

Obecnie jednak nałożono na gminy obowiązek weryfikacji do 16 grudnia prawidłowość zawartych w oświadczeniu danych dotyczących miejsca zamieszkania beneficjenta, pokrewieństwa w linii prostej z byłym pracownikiem PGR, potwierdzenia samego faktu pracy tej osoby w PGR, jak również potwierdzenia nieotrzymania na własność lub w drodze użyczenia przez beneficjenta, sprzętu komputerowego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych.

W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi obowiązku weryfikacji oświadczeń przez gminy, wprowadzono istotną zmianę do regulaminu. Gminy, które natrafią na obiektywne przeszkody uniemożliwiające im zweryfikowanie w terminie do 16 grudnia br. wszystkich złożonych w ramach programu Granty PPGR wniosków, mogą wnioskować o przesunięcie tego terminu na późniejszy. Każdorazowo jednak prośba ta musi zostać odpowiednio uzasadniona.

Koordynatorzy programu z gminy Ostrów Wielkopolski przepraszają za zaistniałe niedogodności, spowodowane wymaganiami twórców projektu.

Prosimy o dostarczenie niezbędnych dokumentów najpóźniej do 14 grudnia. Informacji na temat projektu można również zasięgnąć telefonicznie w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski, pod numerem 62 734 62 36.

Organizatorzy poinformowali również, że nie ma planów anulowania trwającego konkursu, ani rozpisania kolejnego.

Edyta Denkowska

Read Previous

Świąteczne rękodzieło w Daniszynie

Read Next

UWAGA – KOLEJNE ZMIANY W ZASADACH KONKURSU W RAMACH PROJEKTU „GRANTY PPGR”

Leave a Reply