ZDROWA AORTA – ZAPRASZAMY DO PROGRAMU

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne badanie USG aorty brzusznej z Wielkopolskiego Programu ZDROWA AORTA. Celem projektu jest zmniejszenie liczby hospitalizacji spowodowanej pękniętym tętniakiem aorty jamy brzusznej o 40% w regionie Wielkopolski.

Zdrowa Aorta to wielkopolski program zwiększenia aktywności zawodowej poprzez badania przesiewowe w obszarze tętniaka aorty brzusznej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zmniejszenie liczby hospitalizacji spowodowanej pękniętym tętniakiem aorty jamy brzusznej o 40% w regionie Wielkopolski, poprzez objęcie badaniami skriningowymi 10 000 osób  badaniem USG, a 800 osób angiografią w rezonansie. W trakcie realizacji projektu zorganizowane zostaną akcje promocyjno-informacyjne w ośrodkach, gdzie będą przeprowadzane badania, akcje prozdrowotne oraz konferencje dotyczące tematyki projektu. Zaplanowano także przeszkolenie grupy lekarzy z podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej.

Program badań kierowany jest do mężczyzn w wieku 50–69 lat, mieszkających w województwie wielkopolskim.

Badania te są dla pacjenta całkowicie bezpłatne, ponieważ finansowanie odbywa się z funduszy regionalnych Unii Europejskiej.

Zapisy na badanie:

– telefonicznie: 503 075 095

– mailowo:zdrowaaorta@arterieart.com(proszę podać imię, nazwisko i numer telefonu kontaktowego, pesel, miejscowość wykonywanego badania)

Dlaczego warto przeprowadzać badania USG aorty brzusznej? U większości osób tętniak aorty brzusznej nie daje żadnych objawów i bardzo często jest wykrywany przypadkowo, podczas innych badań medycznych. Badanie USG aorty brzusznej pozwala w doskonały sposób wykryć chorobowo poszerzoną aortę – największą tętnicę człowieka, dzięki której krew jest doprowadzana do kończyn górnych i dolnych, przewodu pokarmowego, nerek i wszystkich tkanek naszego ciała.

Tętniakiem aorty brzusznej nazywamy poszerzenie aorty przekraczające jej średni wymiar poprzeczny o co najmniej 50%, czyli gdy ma ona więcej niż 3 cm. Pęknięty tętniak aorty brzusznej stanowi bezpośrednie zagrożenie życia. Jednak wczesne rozpoznanie oraz właściwa opieka medyczna są podstawą pomyślnego leczenia.

Wczesna diagnoza może uratować życie. Dlatego zbadaj się bezpłatnie! Badanie jest bezbolesne i całkowicie bezpieczne. Nie jest wymagane skierowanie od lekarza rodzinnego.

Zapraszamy serdecznie!

Dane kontaktowe:

Arterieart Sp. z o.o.
ul. Rakoniewicka 23A
60-111 Poznań
e-mail: zdrowaaorta@arterieart.com

www.zdrowaaorta.pl  

Edyta Denkowska

Read Previous

ZŁÓŻ WNIOSEK O DODATEK OSŁONOWY

Read Next

STRAŻACKI KONKURS PLASTYCZNY ROZSTRZYGNIĘTY

Leave a Reply