• 23 stycznia 2021

DROGA KARSKI – CZEKANÓW OFICJALNIE OTWARTA

Po rocznej budowie gotowa jest najdroższa w historii inwestycja drogowa w Gminie Ostrów Wielkopolski. Mowa o przebudowie odcinka Karski – Czekanów. Uroczyste otwarcie drogi odbyło się w poniedziałek, 23 listopada.

– To bardzo ważna droga, łącząca DK nr 25 i dwie drogi powiatowe. W razie jakichkolwiek utrudnień komunikacyjnych na wjeździe do miasta Ostrowa Wielkopolskiego, ruch kierowany jest właśnie przez Karski – Czekanów – tłumaczył podczas oficjalnego otwarcia z-ca wójta Antoni Hadryś. 

Całkowicie przebudowana i poszerzona została ulica Środkowa w Karskach oraz ulica Strażacka w Czekanowie. Na całej długości powstał  bezpieczny ciąg pieszo-rowerowy, a w terenie zabudowanym chodnik wybudowano po obu stronach jezdni.  W sumie to odcinek dokładnie dwóch kilometrów 212 metrów i 9 centymetrów. 

– Najważniejsze w remoncie tej drogi, była poprawa bezpieczeństwa dla mieszkańców, pieszych i rowerzystów. Droga była w bardzo złym stanie. Była wąska, miała kiepskie pobocze. Trudno było spacerować z dzieckiem czy z wózkiem. Bardzo trudno było przejść bezpiecznie ten odcinek.  Karski bardzo się rozwijają, pojawiają się nowi mieszkańcy, jest dużo dzieci, dlatego naszym priorytetem przy tej konkretnej inwestycji była zdecydowana poprawa bezpieczeństwa. Dlatego bardzo ważnym elementem była dla nas budowa ścieżki rowerowej i chodnika. W tej chwili przemieszczanie się dzieci i dorosłych jest bardzo bezpieczne – podkreślała w rozmowie Monika Orzechowska, radna Karsek.

Przebudowa drogi rozpoczęła się od Karsek. W ramach prac wybudowana została kanalizacja deszczowa, na pewnym fragmencie drogi wybudowano gazociąg. Wykonano wjazdy na posesje.

Samorząd na inwestycję otrzymał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina otrzymała maksymalne wsparcie finansowe, było to aż 80% wartości całej inwestycji.

– Wybudowanie takiej drogi z własnych środków budżetowych byłoby niezwykle trudno. Dlatego postanowiliśmy ubiegać się o fundusze zewnętrzne. Udało się z ogromnym sukcesem. Pozyskaliśmy pieniądze z Funduszu Dróg SamorządowychGmina Ostrów Wielkopolski otrzymała ponad 3 mln 226 tys. złotych dofinansowania z rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych. Z własnego budżetu przekazaliśmy 1 mln 112 tys. złotych – powiedział Antoni Hadryś, z-ca wójta Gminy Ostrów Wielkopolski.

W  sumie przebudowa drogi kosztowała ponad 4 mln 330 tys. złotych, stając się tym samym najdroższą w historii dotychczasowego samorządu gminy inwestycją drogową.

– Wniosek został bardzo wysoko oceniony. Komisja dostrzegła potrzebę społeczności lokalnej, by tę drogę wyremontować. Dziś cieszę się bardzo, że udało się to zadanie sfinalizować – powiedział Łukasz Mikołajczyk, wojewoda wielkopolski.

Przypomnijmy.

Gmina prace nad projektem rozpoczęła w 2016 roku. W 2017 roku zlecono wykonanie dokumentacji „Budowa ciągu rowerowo-pieszego Czekanów – Karski z modernizacją drogi gminnej – Poprawa Bezpieczeństwa Komunikacyjnego”. Wówczas samorząd zamierzał ubiegać się o dofinansowanie projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Ostatecznie jednak wniosku nie złożono. Powód? Z tego samego programu ubiegano się wówczas o budowę ścieżki rowerowej Piaski Szczygliczka – Karski – Kołątajew – Lewków – Michałków. By nie konkurować o środki, Gmina Ostrów Wielkopolski nie złożyła projektu, zdając sobie sprawę, że również budowa ścieżki rowerowej na tak długim odcinku jest priorytetowa dla samorządu. 

W 2019 roku nic już nie stało na przeszkodzie by ubiegać się o dofinansowanie przebudowy drogi w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w Urzędzie Wojewódzkim. Udało się. Na 26 samorządów z Wielkopolski, to właśnie Gmina Ostrów Wielkopolski znalazła się w ścisłej czołówce beneficjentów. Gmina Ostrów Wielkopolski znalazła się na rekordowo wysokim 4. miejscu, na 131 wniosków.

Był to ogromny sukces samorządu.

Edyta Denkowska

Read Previous

WIATA DLA MIESZKAŃCÓW JUŻ GOTOWA

Read Next

Laboratorium już bada próbki

Leave a Reply